செஸ் ஒலிம்பியாட் விழிப்புணர்வு: புதுக்கோட்டையில்  8 மணி நேரம் தொடர் கலைநிகழ்ச்சி நடத்தி உலக சாதனை

செஸ் ஒலிம்பியாட் விழிப்புணர்வு: புதுக்கோட்டையில் 8 மணி நேரம் தொடர் கலைநிகழ்ச்சி நடத்தி உலக சாதனை

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் புதுக்கோட்டையில் 8 மணி நேரம் தொடர் நடன கலைநிகழ்ச்சி நடத்தி சாதனை படைக்கப்பட்டது.
25 July 2022 3:50 PM GMT