நாட்டின் இளம் சபாநாயகர் ராகுல் நர்வேகரின் பின்னணி என்ன...?

நாட்டின் இளம் சபாநாயகர் ராகுல் நர்வேகரின் பின்னணி என்ன...?

மராட்டிய சட்டசபை சபாநாயகராக வெற்றி பெற்ற நாட்டின் இளம் சபாநாயகர் ராகுல் நர்வேகரின் பின்னணி பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.
3 July 2022 1:14 PM GMT