பல ஆயிரம் கி.மீ. வேகத்தில்... பூமியை நெருங்கும் 5 குறுங்கோள்கள்; நாசா தகவல்

பல ஆயிரம் கி.மீ. வேகத்தில்... பூமியை நெருங்கும் 5 குறுங்கோள்கள்; நாசா தகவல்

விமானம் அளவுள்ள குறுங்கோள் உள்பட பல ஆயிரம் கி.மீ. வேகத்தில், பூமியை 5 குறுங்கோள்கள் இன்று நெருங்குகின்றன என நாசா தெரிவித்து உள்ளது.
29 May 2023 1:07 PM GMT
பூமியருகே செல்லும் பாதையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறுகோள்கள் எண்ணிக்கை 30 ஆயிரம்

பூமியருகே செல்லும் பாதையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறுகோள்கள் எண்ணிக்கை 30 ஆயிரம்

பூமியின் வட்டப்பாதை அருகே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனது பாதையில் செல்லும் சிறுகோள்கள் எண்ணிக்கை 30 ஆயிரம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.
18 Oct 2022 5:29 PM GMT