ஒவ்வொரு மாதமும் 4-5 வந்தே பாரத் ரெயில்கள் இயக்கப்படும்; மத்திய ரெயில்வே மந்திரி பேச்சு

ஒவ்வொரு மாதமும் 4-5 வந்தே பாரத் ரெயில்கள் இயக்கப்படும்; மத்திய ரெயில்வே மந்திரி பேச்சு

வருகிற செப்டம்பர் முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் 4-5 வந்தே பாரத் ரெயில்கள் இயக்கப்படும் என மத்திய ரெயில்வே மந்திரி கூறியுள்ளார்.
29 May 2022 4:13 AM GMT