சாலைகளில் குப்பைகளை அகற்றியபடியே ஒரு உடற்பயிற்சி

சாலைகளில் குப்பைகளை அகற்றியபடியே ஒரு உடற்பயிற்சி

‘பிளாக்கிங்’ என்பது ஓடும் பாதையில் கண்ணில் தென்படும் குப்பைகளை எடுத்தபடியே உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வதாகும்.இதை நாகராஜ் என்பவர் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார் .
19 Jun 2023 7:27 AM GMT