ஒன் மினிட் சேலை

'ஒன் மினிட்' சேலை

குடும்ப விழாக்கள் மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் பாரம்பரிய உடையான புடவையை அணிந்து கொண்டால்தான் பலருக்கு அந்த நாள் நிறைவானதாக தோன்றும். அழகாகப் புடவை கட்டுவதை, ஒரு கலை என்றே கூறலாம்.
11 Jun 2023 1:30 AM GMT