பத்ராவதி தாலுகாவில்  வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

பத்ராவதி தாலுகாவில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம் திருட்டு

பத்ராவதி தாலுகாவில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணத்தை மர்மநபர்கள் திருடி சென்றனர்.
30 July 2023 6:45 PM GMT
வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருடப்பட்டது.
4 Sep 2022 9:05 AM GMT