கேரளா, குஜராத், ஜார்க்கண்டில் தட்டமை அதிகரிப்பு; மத்திய குழு விரைந்தது

கேரளா, குஜராத், ஜார்க்கண்டில் தட்டமை அதிகரிப்பு; மத்திய குழு விரைந்தது

கேரளா, குஜராத் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் குழந்தைகள் இடையே தட்டமை பாதிப்பு அதிகரித்துள்ள சூழலில் ஆய்வு பணிக்கு மத்திய குழு விரைந்து உள்ளது.
24 Nov 2022 3:11 AM GMT