கார்பனை உரமாக்கும் எந்திரம்..!

கார்பனை உரமாக்கும் எந்திரம்..!

கார்பனை திடப்பொருளாக மாற்றி, தக்காளி, வெள்ளரி ஆகிய செடிகளுக்கு உரமாக பயன்படுத்த முடியும் என்பது புதிய செய்தி.
17 Oct 2023 2:18 PM GMT