சித்தராமோத்சவா விழா முன்னேற்பாடுகள் கூட்டத்தை:  காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் புறக்கணித்தார்

சித்தராமோத்சவா விழா முன்னேற்பாடுகள் கூட்டத்தை: காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் புறக்கணித்தார்

சித்தராமோத்சவா விழா முன்னேற்பாடுகள் கூட்டத்தை மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் புறக்கணித்தார்.
13 July 2022 5:14 PM GMT