வழக்கமான நடைமுறைதான் - புதிய வரைபடம் தொடர்பாக சீனா விளக்கம்

'வழக்கமான நடைமுறைதான்' - புதிய வரைபடம் தொடர்பாக சீனா விளக்கம்

அக்சாய் சின் ஆகிய பகுதிகளை தங்கள் நாட்டுடன் இணைத்து புதிய வரைபடத்தை சீனா வெளியிட்டிருந்தது.
31 Aug 2023 2:43 AM GMT