கவரிங் நகைகளுக்கு மாற்று வழி

கவரிங் நகைகளுக்கு மாற்று வழி

இயற்கையாக கிடைக்கும் முத்துக்கள் சற்றே விலை உயர்ந்தவை. இவற்றை போலவே தற்போது செயற்கை முத்துக்களும் கிடைக்கின்றன. இவற்றை அணிந்தால் பார்ப்பதற்கு நேர்த்தியாகவும், அனைத்து ஆடைகளுக்கும் பொருத்தமாகவும் இருக்கும்.
26 Jun 2022 1:30 AM GMT