50 நாட்களாக முழு கொள்ளளவில் நீடிக்கும் வைகை அணை நீர்மட்டம்

50 நாட்களாக முழு கொள்ளளவில் நீடிக்கும் வைகை அணை நீர்மட்டம்

வைகை அணை நீர்மட்டம் 50 நாட்களாக தொடர்ந்து முழு கொள்ளளவில் நீடிப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
22 Sep 2022 6:08 PM GMT