நாட்டில் நல்ல மழை பெய்தால் 2023 சிறப்பான ஆண்டாக அமையும் - சரத்பவார்

நாட்டில் நல்ல மழை பெய்தால் 2023 சிறப்பான ஆண்டாக அமையும் - சரத்பவார்

நாட்டில் நல்ல மழை பெய்தால் 2023-ம் ஆண்டு சிறப்பான ஆண்டாக அமையும் என சரத்பவார் கூறினார்.
1 Jan 2023 12:01 AM GMT