நாட்டில் 18 மருந்து நிறுவனங்களின் உரிமம் ரத்து; டி.ஜி.சி.ஐ. ஆய்வில் அதிரடி நடவடிக்கை

நாட்டில் 18 மருந்து நிறுவனங்களின் உரிமம் ரத்து; டி.ஜி.சி.ஐ. ஆய்வில் அதிரடி நடவடிக்கை

நாட்டில் போலி மருந்து உற்பத்தி விவகாரத்தில் 18 மருந்து நிறுவனங்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
13 April 2023 7:33 AM GMT