மத்திய பட்ஜெட்: சிறுவர்கள், இளம்பருவத்தினருக்கு டிஜிட்டல் நூலகம்

மத்திய பட்ஜெட்: சிறுவர்கள், இளம்பருவத்தினருக்கு டிஜிட்டல் நூலகம்

மத்திய பட்ஜெட்டில் சிறுவர்கள் மற்றும் வளர் இளம்பருவத்தினருக்கு தேசிய மின்னணு (டிஜிட்டல்) நூலகம் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1 Feb 2023 11:28 PM GMT