சிறு,குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மின்கட்டணத்தில் சலுகை - அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி

சிறு,குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மின்கட்டணத்தில் சலுகை - அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி

சிறு குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மின்கட்டணத்தில் சலுகை வழங்கப்படும் என்று கோவையில் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறினார்.
23 Aug 2022 9:42 PM GMT