ஏரி நீர்வரத்து வாய்க்கால்களை தூர்வார வேண்டும்  குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை

ஏரி நீர்வரத்து வாய்க்கால்களை தூர்வார வேண்டும் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை

மழைக்காலத்திற்குள் ஏரி நீர்வரத்து வாய்க்கால்களை தூர்வார வேண்டும் என்று குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
30 Aug 2022 4:38 PM GMT