தமிழக அரசு சார்பில் அனுப்பப்பட்ட நிவாரண பொருட்கள் இலங்கையை சென்றடைந்தது..!

தமிழக அரசு சார்பில் அனுப்பப்பட்ட நிவாரண பொருட்கள் இலங்கையை சென்றடைந்தது..!

இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் கோபால் பாக்லே நிவாரண பொருட்களை இலங்கை அரசிடம் ஒப்படைத்தார்.
22 May 2022 12:36 PM GMT