மின்மாற்றியில் ஏற்பட்ட பழுதை சரிசெய்தபோது மின்சாரம் தாக்கி மின் ஊழியர் சாவு

மின்மாற்றியில் ஏற்பட்ட பழுதை சரிசெய்தபோது மின்சாரம் தாக்கி மின் ஊழியர் சாவு

புதுச்சத்திரம் அருகே மின்மாற்றியில் ஏற்பட்ட பழுதை சரிசெய்தபோது மின்சாரம் தாக்கி மின் ஊழியர் பரிதாபமாக இறந்தார்.
18 March 2023 6:45 PM GMT