கனவை கைப்பற்றிய எலெனா

கனவை கைப்பற்றிய எலெனா

கஜகஸ்தான் நாட்டின் கூட்டமைப்பு சார்பில் அவருக்கு நிதி உதவி கிடைத்தது. ஆனால், அந்த நிதி உதவியைப் பெற அவர் கஜகஸ்தான் குடியுரிமைக்கு மாற வேண்டி இருந்தது. எலெனா, தனது கனவான டென்னிஸ் விளையாட்டைத் தொடர்வதற்காக ரஷியாவில் இருந்து கஜகஸ்தான் குடியுரிமைக்கு மாறினார்.
21 Aug 2022 1:30 AM GMT