சேலம் அரியாகவுண்டம்பட்டியில் பன்மாடி வெள்ளிக்கொலுசு வளாகம் அமைக்கும் பணி விரைந்து முடிக்கப்படுமா?-உற்பத்தியாளர்கள் எதிர்பார்ப்பு

சேலம் அரியாகவுண்டம்பட்டியில் பன்மாடி வெள்ளிக்கொலுசு வளாகம் அமைக்கும் பணி விரைந்து முடிக்கப்படுமா?-உற்பத்தியாளர்கள் எதிர்பார்ப்பு

சேலம் அரியாகவுண்டம்பட்டியில் நடந்து வரும் பன்மாடி வெள்ளிக்கொலுசு வளாகம் அமைக்கும் பணி விரைந்து முடிக்கப்படுமா? என்று வெள்ளி கொலுசு உற்பத்தியாளர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
29 Jun 2023 8:29 PM GMT