அழிக்கப்பட்ட 30 ஆயிரம் கோவில்களும் மீட்டெடுக்கப்படும்; ஸ்ரீ ராமசேனை அமைப்பு

அழிக்கப்பட்ட 30 ஆயிரம் கோவில்களும் மீட்டெடுக்கப்படும்; ஸ்ரீ ராமசேனை அமைப்பு

நாட்டில் அழிக்கப்பட்ட 30 ஆயிரம் கோவில்களும் மீட்டெடுக்கப்படும் என ஸ்ரீ ராமசேனை அமைப்பு தெரிவித்து உள்ளது.
28 May 2022 2:43 PM GMT