பட்டாசு வெடித்து கண்களில் காயம் ஏற்பட்டால் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பட்டாசு வெடித்து கண்களில் காயம் ஏற்பட்டால் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பட்டாசு வெடித்து கண்களில் காயம் ஏற்பட்டால் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மிண்டோ அரசு ஆஸ்பத்திரி தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
21 Oct 2022 10:22 PM GMT