இந்திய பயணத்தை முடித்தார் பைக்கில் அஜித்குமார் உலக சுற்றுப்பயணம்

இந்திய பயணத்தை முடித்தார் 'பைக்'கில் அஜித்குமார் உலக சுற்றுப்பயணம்

அஜித்குமார் உலக பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்திய சுற்றுப்பயணத்தை முடித்து விட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
18 Dec 2022 1:12 AM GMT