இந்திய தயாரிப்புகள் இடம்பெறுகிற ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்தார், பிரதமர் மோடி

இந்திய தயாரிப்புகள் இடம்பெறுகிற ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்தார், பிரதமர் மோடி

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட தளவாடங்கள் மட்டுமே இடம் பெறுகிற ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.
20 Oct 2022 12:27 AM GMT