தொழில்துறை சார்பில் 5 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் - முதல்-அமைச்சர் முன்னிலையில் இன்று பரிமாற்றம்

தொழில்துறை சார்பில் 5 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் - முதல்-அமைச்சர் முன்னிலையில் இன்று பரிமாற்றம்

முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் பல்வேறு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் 5 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் இன்று மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
6 July 2022 1:10 AM GMT