சீன விவகாரத்தில் சர்ச்சை கருத்து: ராகுல் காந்தி, நாட்டுக்கே அவமானம் - மத்திய மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ

சீன விவகாரத்தில் சர்ச்சை கருத்து: 'ராகுல் காந்தி, நாட்டுக்கே அவமானம்' - மத்திய மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ

சீன விவகாரம் குறித்து சர்ச்சை கருத்து வெளியிட்ட ராகுல் காந்தி, நாட்டுகே அவமானம் என்று மத்திய மந்திரி கிரண் ரிஜிஜூ சாடி உள்ளார்.
17 Dec 2022 5:36 PM GMT