முதல்-அமைச்சரின் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் வாபஸ்

முதல்-அமைச்சரின் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் வாபஸ்

முதல்-அமைச்சர் அளித்த உத்திரவாதத்தை தொடர்ந்து போராட்டம் வாபஸ் பெறப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1 Jan 2023 1:22 PM GMT