இங்கிலாந்தில் புதிதாக 71 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு உறுதி

இங்கிலாந்தில் புதிதாக 71 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு உறுதி

இங்கிலாந்து நாட்டில் புதிதாக 71 பேருக்கு குரங்கு அம்மை நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.
31 May 2022 4:33 AM GMT