தன்னம்பிக்கையூட்டும் ஜெயக்கொடி

தன்னம்பிக்கையூட்டும் ஜெயக்கொடி

கிராமப்புறங்களில் மாற்றுத்திறனாளி பெண்களும், ஏழ்மையால் சிரமப்படும் பெண்களும் அதிகமாக இருப்பதைக் கண்டேன். அவர்கள் சொந்தக்காலில் நிற்க வேண்டும் என நினைத்தேன்.
11 Sep 2022 1:30 AM GMT