அக்சென்ச்சர் பணிநீக்கம்...! இந்தியாவில் யாருக்கெல்லாம் வேலை இழப்பு ஏற்படும்...!

அக்சென்ச்சர் பணிநீக்கம்...! இந்தியாவில் யாருக்கெல்லாம் வேலை இழப்பு ஏற்படும்...!

உலகம் முழுவதும் அக்சென்ச்சர் நிறுவனத்தில் சுமார் 7.40 லட்சம் ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
31 March 2023 10:39 AM GMT