வாணாபுரம் பகுதிகளில் ஏரிகள் நிரம்பின

வாணாபுரம் பகுதிகளில் ஏரிகள் நிரம்பின

தொடர் மழை காரணமாக வாணாபுரம் பகுதிகளில் ஏரிகள் நிரம்பின.
18 Sep 2023 4:36 PM GMT