படம் கைவிடப்பட்டதா? லாரன்ஸ் படத்தின் வதந்திக்கு விளக்கம்

படம் கைவிடப்பட்டதா? லாரன்ஸ் படத்தின் வதந்திக்கு விளக்கம்

லாரன்ஸ் படம் கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக ‘அதிகாரம்' படம் கைவிடப்பட்டதாக பரவிய வதந்திக்கு அவரே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
25 Nov 2022 2:15 AM GMT