கைகளில் வரைந்த மெகந்தியை நீக்கும் டிப்ஸ்

கைகளில் வரைந்த மெகந்தியை நீக்கும் டிப்ஸ்

வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் மருதாணியின் மூலக்கூறுகளை தளர்ச்சி அடையச் செய்யும். எனவே கைகளை லேசான சூடுள்ள தண்ணீரில் சிறிது நேரம் வைத்திருந்து மென்மையாக ‘ஸ்கிரப்' செய்யுங்கள். மருதாணி கறைகளை அகற்றுவதில் ஆலிவ் எண்ணெய் சிறப்பாக செயல்படும்.
27 Nov 2022 1:30 AM GMT