மழைக்காலத்தில் மாதவிடாய் சுகாதாரம்

மழைக்காலத்தில் மாதவிடாய் சுகாதாரம்

நாப்கின் மற்றும் துணிகளை அடிக்கடி மாற்றாவிட்டால், அவற்றின் மூலம் கிருமிகள் பெருகும். அந்தக் கிருமிகள் பிறப்புறுப்பில் நோய்கள் ஏற்பட காரணமாக அமையும். சில நேரங்களில், ஆபத்து விளைவிக்கும் ‘டாக்சிக் ஷாக் சிண்ட்ரோம்’ போன்ற பாதிப்புகளும் ஏற்படக்கூடும்.
28 Aug 2022 1:30 AM GMT
மாதவிடாய் நாட்களில் உடற்பயிற்சி

மாதவிடாய் நாட்களில் உடற்பயிற்சி

உடலில் உண்டாகும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், மாதவிடாய் காலங்களில் சோர்வு உணர்வுகளை அதிகரிக்கும். பெண்களின் நலன் குறித்த ஆய்வு ஒன்றின் முடிவு ‘உடல் செயல்பாடு’ ஆற்றல் அளவை அதிகரித்து சோர்வைத் தடுக்கும் என்கிறது.
26 Jun 2022 1:30 AM GMT