உலகம் முழுவதும் முடங்கிய மைக்ரோசாப்ட் சேவைகள்

உலகம் முழுவதும் முடங்கிய மைக்ரோசாப்ட் சேவைகள்

உலகம் முழுவதும் மைக்ரோசாப்டின் அவுட்லுக், டீம்ஸ், மைக்ரோசாப்ட் 365 போன்றவற்றின் சேவைகள் முடங்கியது.
25 Jan 2023 10:30 PM GMT