கம்பு இனிப்பு ரொட்டி

கம்பு இனிப்பு ரொட்டி

சிறுதானிய வகையை சேர்ந்த கம்புவை பயன்படுத்தி இனிப்பு ரொட்டி, கம்பு பால்ஸ் தயாரிப்பது குறித்து பார்ப்போம்.
20 Nov 2022 1:30 AM GMT