ஷிண்டே அரசு, பின்னால் இருப்பவரால் ஓட்டப்படும் 2 சக்கர வாகனம் - தேசியவாத காங்கிரஸ் விமர்சனம்

ஷிண்டே அரசு, பின்னால் இருப்பவரால் ஓட்டப்படும் 2 சக்கர வாகனம் - தேசியவாத காங்கிரஸ் விமர்சனம்

ஏக்நாத் ஷிண்டே அரசு, பின்னால் உட்கார்ந்து இருப்பவரால் ஓட்டப்படும் 2 சக்கர வாகனம் என தேசியவாத காங்கிரஸ் விமர்சித்து உள்ளது.
2 July 2022 10:39 PM GMT