காங்கிரசில் இருந்து வெளியேறிய குலாம் நபி ஆசாத்தின் புதிய கட்சி, கொடி அறிமுகம்

காங்கிரசில் இருந்து வெளியேறிய குலாம் நபி ஆசாத்தின் புதிய கட்சி, கொடி அறிமுகம்

காங்கிரசில் இருந்து வெளியேறிய குலாம் நபி ஆசாத் ஜனநாயக ஆசாத் கட்சி என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை தொடங்கி, கொடியையும் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார்.
26 Sep 2022 7:56 AM GMT