புதிய ரிமோட் சென்சிங் செயற்கைக்கோளை வெற்றிகரமாக ஏவியது சீனா..!!

புதிய ரிமோட் சென்சிங் செயற்கைக்கோளை வெற்றிகரமாக ஏவியது சீனா..!!

புதிய ரிமோட் சென்சிங் செயற்கைக்கோளை சீனா வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது.
17 Sep 2023 7:36 PM GMT