பிரபல செய்தி நிறுவனத்துக்கு வந்த சோதனை - டுவிட்டர் நிறுவனம் அதிர்ச்சி விளக்கம்

பிரபல செய்தி நிறுவனத்துக்கு வந்த சோதனை - டுவிட்டர் நிறுவனம் அதிர்ச்சி விளக்கம்

ஏ.என்.ஐ.யின் டுவிட்டர் கணக்கு பக்கம் முன்னறிவிப்பின்றி திடீரென நேற்று முடங்கியது.
30 April 2023 2:53 AM GMT