போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுவதை தவிர்க்க இரவு நேரத்தில் தூய்மை பணிகள் - சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை

போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுவதை தவிர்க்க இரவு நேரத்தில் தூய்மை பணிகள் - சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை

போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுவதை தவிர்க்க இரவு நேரத்தில் தூய்மை பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
25 Feb 2023 5:38 AM GMT