செயல்படாத போக்குவரத்து சிக்னல்

செயல்படாத போக்குவரத்து சிக்னல்

தவளக்குப்பத்தில் செயல்படாத போக்குவரத்து சிக்னலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
22 Aug 2023 5:03 PM GMT