சிகிச்சைக்கு வரும் நோயாளிகளை காக்க வைக்க கூடாது - கலெக்டர் குலோத்துங்கன்

சிகிச்சைக்கு வரும் நோயாளிகளை காக்க வைக்க கூடாது - கலெக்டர் குலோத்துங்கன்

புதுவை ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சிகிச்சைக்கு வரும் நோயாளிகளை காக்க வைக்க கூடாது என்று கலெக்டர் டாக்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்
11 July 2023 6:06 PM GMT