பனைகளைக் காக்கும் கவிதா காந்தி

பனைகளைக் காக்கும் கவிதா காந்தி

பனை மரங்களைக் காப்பதற்காக ‘பனை எனும் கற்பகத்தரு’ என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி செயல்படுத்தி வருகிறேன். இயற்கையின் மீது காதல் கொண்ட பலரும் எனக்கு ஆதரவாக உள்ளனர்.
25 Sep 2022 1:30 AM GMT