கிராம ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கு அமர்வுப்படியை உயர்த்தி வழங்க அரசாணை வெளியீடு..!

கிராம ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கு அமர்வுப்படியை உயர்த்தி வழங்க அரசாணை வெளியீடு..!

தமிழகத்தில் ஊராட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு அமர்வுப்படியை உயர்த்தி வழங்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
15 Jun 2022 5:22 AM GMT