வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் அமைப்பு

வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் அமைப்பு

பாகூர் கமலா நேரு திருமண மண்டபத்திற்கு ரூ.7 லட்சத்து 50 லட்சம் செலவில் வாகனம் நிறுத்துமிடம் அமைக்கப்பட்டது.
27 April 2023 4:31 PM GMT