கர்நாடக மக்கள் வெறுப்பு அரசியலை நிராகரித்து விட்டனர்...!!  பரூக் அப்துல்லா கருத்து

கர்நாடக மக்கள் வெறுப்பு அரசியலை நிராகரித்து விட்டனர்...!! பரூக் அப்துல்லா கருத்து

கர்நாடக மக்கள் வெறுப்பு அரசியலை நிராகரித்து விட்டதாக பரூக் அப்துல்லா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
13 May 2023 7:20 PM GMT