நெல்லை மாவட்டத்தில் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் நாளை மறுநாள் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
13 July 2022 8:40 PM GMT